top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPeter Žonca

Najčastejšie problémy solárnych panelov

Problémy s panelmi môžu mať za následok až 20% stratu výroby, pretože panel s nízkou výkonnosťou ovplyvní výrobu celého radu panelov. Je preto veľmi dôležité ich čo najrýchlejšie nájsť a identifikovať. Dobré spravovanie fotovoltaiky sa v tomto ohľade vypláca!Uvediem pre vás najčastejšie problémy s panelmi:

Horúce miesta

Horúce miesta sú miesta na paneloch, ktoré sú preťažené a preto sa zahrievajú. Aktívne miesta na paneloch sú spôsobené hlavne zle spájkovanými spojmi alebo sú dôsledkom štrukturálnej poruchy solárnych článkov.


Zle spájkované spoje spôsobujú nízky odpor v časti panelu, ktorá prijíma energiu generovanú článkom. V dôsledku toho môže stúpať napätie, čo vedie k tzv. hotspotu v spájkovaných bodoch. Tento jav môže v konečnom dôsledku viesť ku skratu a znižuje výkon a životnosť FV zariadenia. Zistenie takýchto horúcich miest je technicky náročné a našťastie sa to už pri dnešnom vývoji fotovoltaiky tak často nestáva. Avšak pri strate výkonu FV to môže byť jeden z dôvodov a je preto namieste sa o tom baviť.

Mikrotrhliny

Jedným z javov, s ktorým sa pravidelne stretávame, sú „mikrotrhliny“ v kryštalických FV paneloch. Ide o prakticky nepostrehnuteľné mikroskopické slzy v solárnych článkoch.

Počas výroby FV modulov, ale aj pri preprave alebo v dôsledku neopatrného zaobchádzania s nimi počas inštalácie môžu vznikať mikrotrhliny. Mikrotrhliny nemusia nevyhnutne viesť k okamžitej strate výroby, ale môžu časom narastať, napríklad v dôsledku tepelného napätia alebo vplyvom sezónnych a poveternostných podmienok. Väčšie mikrotrhliny poškodia solárne články, čo vedie k strate produkcie.


Poškodenie v kontaktných bodoch solárnych článkov bude mať obzvlášť významný vplyv na výrobu energie bunkou. Pretože sú články v moduly zapojené do série, ovplyvní to tiež výstupný výkon v celom panely. Vo výsledku klesá výkonnosť panelu v priamej korelácii s počtom rozbitých buniek. V nákladnejších paneloch je často nainštalovaných viac prípojníc, aby sa tento problém zmiernil. Mikrotrhliny v priemere ovplyvňujú vysoké percento modulov, čo má za následok stratu 2-3% energie.Znečistenie tzv. stopou slimáka

Stopa slimáka je zmena farby panelu, ktorá sa zvyčajne prejaví až po niekoľkých rokoch produkcie. Trasy slimákov majú viac príčin, ale jednu príčinu možno pripísať použitiu chybnej prednej striebornej pasty na pokovovanie v procese výroby solárnych článkov. Chybná strieborná pasta môže viesť k vlhkosti v panely a v dôsledku tejto vlhkosti môže dôjsť k oxidácii medzi striebornou pastou a zapuzdrovacím materiálom nazývaným EVA.


Týmto nežiaducim procesom sa uvoľňuje oxid strieborný, kyselina octová (ocot) a vodík (samozrejme v zanedbateľnom množstve). Účinok tejto reakcie predchádza zo zadnej do prednej časti panelu a spôsobuje chemický rozpad na prednej strane panelu. Toto sa stane viditeľným ako „stopy slimáka“, čo vedie k zníženiu výkonu panelu. Stopy slimákov môžu tiež vzniknúť v dôsledku mikroskopických prasklín v panely.

Vnútorná korózia

Pri prenikaní vlhkosti do panelu dochádza k vnútornej korózii (hrdzaveniu). Panely musia byť vzduchotesné a vodotesné. Aby sa to dosiahlo, súčasti panelov (sklenená vrstva, solárne články a zadná vrstva) sú laminované vo vákuu. Ak však proces laminovania nebol vykonaný správne alebo bol príliš krátky, môže to viesť k delaminácii počas prevádzky. Delaminácia je oddelenie laminovaných komponentov. Delaminácia - ale napríklad aj nesprávne namontované obloženie modulu - môže spôsobiť prenikanie vlhkosti alebo tvorbu bublín. Vlhkosť vedie ku korózii, ktorá je viditeľná ako tmavšie škvrny na panely.


Korózia najmä na kovovej vodivej časti panelu vedie k výraznému zníženiu produkcie panelu. Produkcia panelu sa zníži v priamej korelácii s veľkosťou týchto tmavších (skorodovaných) oblastí. Obzvlášť bezrámové FV panely a panely vyrobené na báze sklenených podkladov môžu tiež trpieť problémami s vlhkosťou a koróziou.


Buďte preto obozretní a žmurknite občas na vašu FV, veď napokon sú to vaše financie, ktoré pri efektívnom riešení zostanú vo vašom vrecku.


Související příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page